Để học và sử dụng được Revit thì bạn phải cài đặt được phần mềm này trên máy của mình. Khi cài đặt Revit sẽ có một số yêu cầu về cấu hình máy tính như sau

Khi cài đặt phần mềm Revit sẽ có một số yêu cầu về cấu hình máy tính tối thiểu như sau:

1. Để sử dụng phiên bản REVIT 2015, 2016

Cấu hình máy tối thiểu như sau:
+ Windows 7 SP1 64bit, Win 8.0, 8.1 64bit
+ Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
+ 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
+ 5GB ổ đĩa trống
+ Internet Explorer 7.0 trở lên

2. Để sử dụng phiên bản REVIT 2014

Cấu hình máy tối thiểu như sau:
+ Windows 7 32bit
+ Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
+ 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
+ 5GB ổ đĩa trống
+ Internet Explorer 7.0 trở lên

3. Để sử dụng phiên bản REVIT 2013

Cấu hình máy tối thiểu như sau:
+ Windows 7 32bit, WinXP SP2 trở lên
+ Single- or multi-core Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, or i-Series processor or AMD
+ 4G RAM (đối với các mô hình Revit khoảng từ 100Mb trở lên), 2G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ.
+ 5GB ổ đĩa trống
+ Internet Explorer 7.0 trở lên

3. Để sử dụng phiên bản REVIT 2011, 2012

Cấu hình máy tối thiểu như sau:
+ Windows 7 32bit, Vista 32bit (SP2 trở lên), WinXP SP2 trở lên
+ Với Win7 và Vista: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ dual core processor, với WinXP: Intel Pentium 4 or AMD Athlon dual core, 1.6 GHz trở lên
+ 3G RAM( 1G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ, render vừa).
+ 5GB ổ đĩa trống
+ Internet Explorer 7.0 trở lên
+ Cấu hình máy tối thiểu để cài REVIT 2010
+ Vista 32bit (SP1 trở lên), WinXP SP1, SP2 trở lên
+ Intel® Pentium® 4 1.4 GHz
+ 3G RAM( 1G RAM vẫn có thể cài Revit và chạy với mô hình nhỏ, render vừa).
+ 5GB ổ đĩa trống
+ Internet Explorer 6.0


Download phần mềm tại link: https://goo.gl/sFGTPn