Thực hành:

- 25 bài học cơ bản

- Luyện nghe 25 bài học

- Luyện phản xạ cơ bản

- Luyện nghe hiểu (có đáp án)

- Luyện đọc hiểu

- Luyện chữ Kanji

- Thực hành từ vựng, cấu trúc câu.

Tôi sẽ hỗ trợ bạn nhiều hơn tại:

Đăng ký khóa học

Học tiếng Nhật theo giáo trình Minna no Nihongo

Miễn phí Đăng ký