Khóa học thiết kế cơ điện Công trình

Trở thành 1 kỹ sư cơ điện có thể làm việc tại nhiều vị trí. Giúp các kỹ sư giải quyết công việc hiệu quả, nâng cao năng lực, tìm kiếm được công việc tốt, nâng cao thu nhập Thành thạo thiết kế. Thành thạo đo bóc khối lượng lập dự toán.
Quách Văn Phi
0 Đánh giá 20 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Trở thành 1 kỹ sư cơ điện có thể làm việc tại nhiều vị trí.
  Giúp các kỹ sư giải quyết công việc hiệu quả, nâng cao năng lực, tìm kiếm được công việc tốt, nâng cao thu nhập
  Thành thạo thiết kế.
  Thành thạo đo bóc khối lượng lập dự toán.

Giới thiệu khóa học

Phần 1: Hệ thống điện
Chủ đền 1: Giới thiệu hồ sơ thiết kế điện tòa nhà các vấn đề trọng tâm trong thiết kế điện tòa nhà.

Giới thiệu hồ sơ bản vẽ – thuyết minh thiết kế – tiêu chuẩn kỹ thuật dự án.
Các vấn đề trong tâm trong thiết kế :
Chủ đề 2: Triển khai thiết kế hệ thống chiếu sáng và ổ cắm

Triển khai thiết kế hệ thống chiếu sáng
Thiết kế ổ cắm
Chủ đề 3: Xác định phụ tải tính toán cho chung cư

Chủ đề 4: Lựa chọn thiết bị đóng cắt và cáp

Lựa chọn dây và cáp
Lựa chọn thiết bị đóng cắt
Chủ đề 5: Thiết kế tủ điện

Chủ đề 6: Thiết kế trạm điện và máy biến áp

Chủ đề 7: Thiết kế hệ thống chống sét, tiếp địa

Tính chọn bán kính thu sét, lựa chọn kim thu sét
Thiết kế hệ thống tiếp địa an toàn và tiếp địa chống sét
Thực hành thiết kế hệ thống chống sét, tiếp địa
Chủ đề 8: Đo bóc khối lượng hệ thống điện

Lập bảng tính tự động đo bóc phần dây ,ống ,thiết bị
Đo bóc phần cấp nguồn ,trạm ,hệ thống trung thế
Thực hành đo bóc khối lượng hệ thống điện
Chủ đề 9: Kỹ thuật in ấn và hoàn thiện hồ sơ thiết kế

Phần 2: Hệ thống ĐHKK
Chủ đề 1: Phân tích đặc điểm các dự án Building

Chủ đề 2: Phân tích đặc trưng các hệ thống điều hòa không khí phổ biến hiện nay

Chủ đề 3: Phương pháp tính tải nhiệt

Chủ đề 4: Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió cho các dự án Building

Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió tầng hầm
Giải pháp thiết kế hệ thống cấp khí tươi
Giải pháp thiết kế hệ thống phân phối gió lạnh, gió hồi và hút khí thải
Giải pháp thiết kế hệ thống hút mùi nhà vệ sinh
Thực hành thiết kế hệ thống cấp khí tươi cho một dự án cụ thể
Chủ đề 5: Bóc tách khối lượng cho hạng mục điều hòa – thông gió

Phương pháp bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị
Hoàn thiệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật
Thực hành bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị cho một dự án cụ thể
Phần 3: Hệ thống CTN
Chủ đề 1: Các tiêu chuẩn quy chuấn áp dụng cho thiết kế hệ thống CTN cho Building

Chủ đề 2: Phân tích đặc điểm các dự án Building

Phương pháp đọc bản vẽ và một số lưu ý cần thiết khi đọc bản vẽ
Phân tích những đặc trưng kiến trúc của công trình để thiết kế hệ thống cấp thoát nước ( cấp nước lạnh, nước nóng, thoát nước thải, thoát nước mưa …)
Thực hành đọc bản vẽ cho một dự án cụ thể
Chủ đề 3: Triển khai sơ đồ nguyên lý cấp nước và Phương pháp tính toán hệ thống cấp nước

Tính toán các hạng mục :bể chứa nước ngầm, bể chứa nước mái…
Tính toán bơm cấp nước.
Tính toán đường kính ống chính
Chủ đề 4: Triển khai sơ đồ nguyên lý thoát nước và tính toán hệ thống thoát nước.

Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước.
Tính toán các hạng mục: bể tự hoại, bể tách mỡ ( nếu có), đường kính thoát nước thải, đường kính thoát nước mưa…
Chủ đề 5: Hướng dẫn thể hiện các bản vẽ mặt bằng cấp thoát nước

Hướng dẫn thể hiện bản vẽ phần cấp nước, thoát nước
Thực hành thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho một dự án cụ thể
Chủ đề 6: Hướng dẫn thể hiện các bản vẽ chi tiết

Các bản vẽ chi tiết cấp thoát nước căn hộ; khu vực WC
Các bản vẽ chi tiết bể nước ngầm, bể tự hoại, bể nước mái, trạm bơm cấp nước, hố bơm nước thải, hố ga…
Thực hành thiết kế trên 1 công trình cụ thể.
Chủ đề 7: Bóc tách khối lượng cho hạng mục Cấp thoát nước

Phương pháp bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị
Thực hành bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị cho một dự án cụ thể

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Giới thiệu khóa học 124:19
 • Bài 1.2: Tổng quan các vấn đề thiết kế điện 145:24
 • Bài 1.3: Thiết kế chiếu sáng phần 1 Học thử 125:12
 • Bài 1.4: Thiết kế chiếu sáng phần 2 143:08
 • Bài 1.5: Thiết kế cấp nguồn và ổ cắm phần 141:50
 • Bài 1.6: Xác định phụ tải tính toán 120:51
 • Bài 1.7 Xác định dây cáp và thiết bị đóng cắt cho các cấp tải 133:16
 • Bài 1.8: Xác định sơ đồ nguyên lý tủ điện khối căn hộ 121:37
 • Bài 1.9: Xác định sơ đồ nguyên lý khối thương mại dịch vụ 137:29
 • Bài 1.10: Xác định sơ đồ một sợi các phụ tải động lực ( bơm , điều hòa , quạt ..) 108:36
 • Bài 1.11 Thiết kế đường dây và trạm biến áp dưới 35kv - Phần 1 141:34
 • Bài 1.12:Thiết kế đường dây và trạm biến áp dưới 35kv phần 2 140:15
 • Bài 1.13:Thiết kế hệ thống tiếp địa và chống sét 99:51
 • Bài 1.14:Thiết kế hệ thống lan- Tel 129:51
 • Bài 1.15:Thiết kế hệ thống camera và loa 127:16
 • Bài 1.16: Lên kích thước tủ điện và bóc tách khối lượng 148:37
 • Tài liệu học tập phần điện
 • Bài 2.1 Các bước thiết kế hệ thống HVAC Học thử 27:31
 • Bài 2.2: Tổng quan về hệ thống điều hòa không khí 15:07
 • Bài 2.3: Phân tích các dòng nhiệt, dòng ẩm trong không gian điều hòa 09:47
 • Bài 2.4 Phương pháp tính toán tải nhiệt 20:40
 • Bài 2.5 : Hệ thống điều hòa VRVVRFMulti V 14:14
 • Bài 2.6 : Phương pháp thiết kế hệ thống điều hòa VRVVRFMulti V 10:52
 • Bài 2.7:Phương Pháp thiết kế hệ thống điều hòa trung tâm nước Chiller 17:46
 • Bài 2.8: Phương pháp thiết kế hệ thống thông gió Học thử 17:46
 • Bài 2.9:Phần mền thiết kế hệ thống thông gió 08:49
 • Bài 2.10 Phương pháp thiết kế hệ thống tăng áp cầu thang 12:44
 • Bài 2.11:Phương pháp thiết kế hệ thống hút khói tầng hầm, hút khói hành lang, 08:37
 • Bài 2.12:Bóc tách khối lượng cho hạng mục điều hòa – thông gió 08:06
 • Tài liệu điều hòa thông gió
 • Bài 1.1: Giới thiệu tổng quan về Hệ thống cấp thoát nước công trình -P1 24:44
 • Bài 1.2: Giới thiệu tổng quan về Hệ thống cấp thoát nước công trình -P2 23:10
 • Bài 1.3: Giới thiệu tổng quan về Hệ thống cấp thoát nước công trình -P3 24:49
 • Bài 1.4: Giới thiệu tổng quan về Hệ thống cấp thoát nước công trình -P4 10:53
 • Bài 2.1: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình-P1 21:05
 • Bài 2.2: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P2 25:20
 • Bài 2.3: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P3 28:31
 • Bài 2.4: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình-P4 22:54
 • Bài 2.5: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P5 29:33
 • Bài 2.6: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P6 25:36
 • Bài 2.7: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P7 29:16
 • Bài 2.8: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P8 29:30
 • Bài 2.9: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P9 22:45
 • Bài 2.10: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình-P10 27:01
 • Bài 2.11: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình-P11 26:59
 • Bài 2.12: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P12 32:21
 • Bài 2.13: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P13 32:48
 • Bài 2.14: Tính toán và thiết kế Hệ thống cấp nước trong công trình -P14 32:03
 • Bài 3.1:Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình-P1 29:40
 • Bài 3.2: Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình-P2 29:21
 • Bài 3.3 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình-P3 29:46
 • Bài 3.4:Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P4 30:36
 • Bài 3.5 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P5 16:18
 • Bài 3.6: Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P6 28:24
 • Bài 3.7: Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P7 28:47
 • Bài 3.8 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P8 25:44
 • Bài 3.9: Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình-P9 24:53
 • Bài 3.10 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P10 20:43
 • Bài 3.11 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P11 23:38
 • Bài 3.12 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P12 26:15
 • Bài 3.13 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P13 36:50
 • Bài 3.14 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P14 45:28
 • Bài 3.15 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P15 27:53
 • Bài 3.16 : Tính toán và thiết kế Hệ thống thoát nước trong công trình -P16 16:38
 • TÀI LIỆU KHÓA HỌC PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC

Thông tin giảng viên

Quách Văn Phi
627 Học viên 21 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

10.461.000 13.076.000 -20%
Ưu đãi 10% nhân dịp đầu xuân
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 52 giờ 51 phút
Giáo trình: 65 Bài học
Giới hạn thời gian học: 24 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM VNK

GPKD số 0106081062 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/01/2013

Địa chỉ: Số 7 ngõ Thông Phong, đường Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0969.070.378

Email: info@vnk.edu.vn