Khóa học thiết kế hệ thống Cấp thoát nước - Tòa nhà

Khóa Học Thiết Kế Hệ Thống Cấp Thoát Nước Thực Chiến (100% Thực Hành Trên Dự Án Thực Tế)
Trần Thị Phương Cúc
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Giúp nắm bắt được chính xác trình tự các bước thiết kế hệ thống cấp thoát nước.
 • Giúp bạn tự tin đọc hiểu các bản vẽ.
 • Giúp bạn tự tin tính toán, thiết kế các phần của các công trình biệt thự, tòa nhà, nhà xưởng hay các khu đô thị.
 • Đặc biệt các học viên khi học xong khóa học sẽ được chính giảng viên và trung tâm đồng hành hỗ trợ giúp đỡ ngay trong công việc . Khi triển khai công việc trên dự án cần hỏi ý kiến, cần cung cấp thêm các tài liệu,cần tư vấn kỹ thuật … đều được giảng viên và trung tâm hỗ trợ. Giúp bạn hoàn toàn tự tin khi bước vào triển khai công việc,hạn chế các sai lầm do chưa có kinh nghiệm vì đã có người đồng hành. Trưởng thành nhanh chóng chỉ sau 1, 2 dự án vì luôn có người kèm giúp đỡ. Doanh nghiệp cần người có năng lực xử lý công việc và mong muốn được trả lương xứng đáng để họ cống hiến chứ doanh nghiệp không cần người yếu kém , trì trệ để trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp vì vậy bạn không thay đổi thì người khác sẽ thay đổi , bạn không học để nâng cao năng lực thì người khác sẽ học và cơ hội sẽ thuộc về người khác. Hãy hành động vì chính sự nghiệp của mình nhé bạn.

Giới thiệu khóa học

Chủ đề 1: Các tiêu chuẩn quy chuấn áp dụng cho thiết kế hệ thống CTN cho Building

 • Giới thiệu các tiêu chuẩn quy chuẩn áp dụng cho các loại công trình building ( chung cư, khách sạn,…)
 • Phương pháp đọc bản vẽ và một số lưu ý cần thiết khi đọc bản vẽ
 • Phân tích những đặc trưng kiến trúc của công trình để thiết kế hệ thống cấp thoát nước ( cấp nước lạnh, nước nóng, thoát nước thải, thoát nước mưa …)
 • Thực hành đọc bản vẽ cho một dự án cụ thể

Chủ đề 2: Phân tích đặc điểm các dự án Building

Chủ đề 3: Triển khai sơ đồ nguyên lý cấp nước và Phương pháp tính toán hệ thống cấp nước

 • Phân tích đặc điểm building, tính toán nhu cầu dùng nước.
 • Phân tích đặc điểm building, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp nước phù hợp với công trình cụ thể
 • Tính toán các hạng mục :bể chứa nước ngầm, bể chứa nước mái…
 • Tính toán bơm cấp nước.
 • Tính toán đường kính ống chính

Chủ đề 4: Triển khai sơ đồ nguyên lý thoát nước và tính toán hệ thống thoát nước.

 • Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước.
 • Tính toán các hạng mục: bể tự hoại, bể tách mỡ ( nếu có)….
 • Tính toàn đường kính ống thoát nước thải
 • Tính toán đường kính ống thoát mưa
 • Tính toán các bơm nước thải ( nếu có)

Chủ đề 5: Hướng dẫn thể hiện các bản vẽ mặt bằng CTN.

 • Hướng dẫn thể hiện bản vẽ phần cấp nước
 • Hướng dẫn thể hiện bản vẽ phần thoát nước
 • Thực hành thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho một dự án cụ thể

Chủ đề 6: Hướng dẫn thể hiện các bản vẽ chi tiết

 • Các bản vẽ chi tiết cấp thoát nước căn hộ
 • Các bản vẽ chi tiết cấp thoát nước khu wc công cộng
 • Các bản vẽ chi tiết bể nước ngầm, bể tự hoại, bể nước mái…
 • Các bản vẽ chi tiết trạm bơm cấp nước, hố bơm nước thải, hố ga….
 • Thực hành thiết kế trên 1 công trình cụ thể.

Chủ đề 7: Bóc tách khối lượng cho hạng mục Cấp thoát nước

 • Phương pháp bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị
 • Thực hành bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị cho một dự án cụ thể

Nội dung khóa học

 • Tài liệu
 • 1.1 Các tiêu chuẩn quy chuấn áp dụng cho thiết kế hệ thống CTN cho Building 10:59
 • 2.1 Phương pháp đọc bản vẽ và một số lưu ý cần thiết khi đọc bản vẽ Học thử 11:50
 • 2.2 Phân tích những đặc trưng kiến trúc của công trình để thiết kế hệ thống cấp thoát nước ( cấp nước lạnh, nước nóng, thoát nước thải, thoát nước mưa …) Học thử 10:00
 • 2.3 Thực hành đọc bản vẽ cho một dự án cụ thể 12:00
 • 2.4 Quy trình thiết kế Cấp thoát nước 22:16
 • 3.1 Phân tích đặc điểm building, tính toán nhu cầu dùng nước Học thử 12:34
 • 3.2 Phân tích đặc điểm building, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp nước phù hợp với công trình cụ thể - Phần 1 Học thử 12:34
 • 3.3 Phân tích đặc điểm building, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp nước phù hợp với công trình cụ thể - Phần 2 17:20
 • 3.4 Phân tích đặc điểm building, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp nước phù hợp với công trình cụ thể - Phần 3 9:41
 • 3.5 Phân tích đặc điểm building, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp nước phù hợp với công trình cụ thể - Phần 4 9:53
 • 3.6 Phân tích đặc điểm building, đưa ra sơ đồ nguyên lý cấp nước phù hợp với công trình cụ thể - Phần 5 12:36
 • 3.7 Tính toán các hạng mục :bể chứa nước ngầm 11:36
 • 3.8 Tính toán các hạng mục : bể chứa nước mái 9:58
 • 3.9 Tính toán bơm tăng áp mái - Phần 1 10:21
 • 3.10 Tính toán bơm tăng áp mái - Phần 2 10:04
 • 3.11 Tính toán bơm chính - Phần 1 12:06
 • 3.12 Tính toán bơm chính - Phần 2 15:03
 • 3.13 Tính toán đường kính ống chính - Phần 1 14:28
 • 3.14 Tính toán đường kính ống chính - Phần 2 10:14
 • 3.15 Tính toán đường kính ống chính - Phần 3 10:45
 • Các lưu ý trong chủ đề 3 9:54
 • 4.1 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 1 10:33
 • 4.2 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 2 10:25
 • 4.3 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 3 15:10
 • 4.4 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 4 17:42
 • 4.5 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 5 19:38
 • 4.6 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 6 15:19
 • 4.7 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 7 16:26
 • 4.8 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 8 9:03
 • 4.9 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 9 18:45
 • 4.10 Phân tích đặc điểm building, vẽ các sơ đồ nguyên lý thoát nước - Phần 10 15:41
 • 4.11 Tính toán các hạng mục: bể tự hoại, bể tách mỡ ( nếu có)…. 12:55
 • 4.12 Tính toàn đường kính ống thoát nước thải - Phần 1 15:59
 • 4.13 Tính toàn đường kính ống thoát nước thải - Phần 2 12:14
 • 4.14 Tính toàn đường kính ống thoát nước thải - Phần 3 16:29
 • 4.15 Tính đường kính ống thoát nước mưa 12:36
 • 4.16 Tính toán bơm nước thải tầng hầm 8:19
 • 5.1 Hướng dẫn thể hiện bản vẽ cấp nước - Phần 1 14:57
 • 5.2 Hướng dẫn thể hiện bản vẽ cấp nước - Phần 2 24:47
 • 5.3 Hướng dẫn thể hiện bản vẽ thoát nước 14:06
 • 5.4 Hướng dẫn thực hành trên công trình cụ thể 6:00
 • 6.1 Bản vẽ chi tiết cấp thoát nước căn hộ - Phần 1 20:50
 • 6.2 Bản vẽ chi tiết cấp thoát nước căn hộ - Phần 2 13:31
 • 6.3 Bản vẽ chi tiết cấp thoát nước căn hộ - Phần 3 9:55
 • 6.4 Bản vẽ cấp thoát nước vệ sinh công cộng - Phần 1 9:55
 • 6.5 Bản vẽ cấp thoát nước vệ sinh công cộng - Phần 2 9:55
 • 6.6 Bản vẽ chi tiết bể nước ngầm, nước mái 9:56
 • 6.7 Chi tiết trạm bơm nước cấp, hố ga, nước thải 9:53
 • 7.1 Phương pháp đo bóc khối lượng vật tư thiết bị 11:29
 • Bài kiểm tra

Thông tin giảng viên

Trần Thị Phương Cúc
36 Học viên 4 Khóa học
- Trần Thị Phương Cúc

Kỹ sư quản lý thiết kế cấp thoát nước Tập đoàn FLC

Kinh nghiệm: Tốt nghiệp Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành công nghệ môi trường – Đại học Xây dựng Hà Nội.
Chị có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, quản lý thi công hệ thống Cấp thoát nước. Với những kiến thức chuyên môn của mình, chị đã tham gia Quản lý phần cấp thoát nước các dự án : Quần thể FLC Quy Nhơn, FLC Garden City ,FLC Hạ Long, …

Và thiết kế hệ thống cấp thoát nước của nhiều dự án: Nhà cao tầng CT21, Văn phòng Viện Dầu Khí, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc An Khánh – H.Hoài Đức, Thiết kế cơ sở lập dự án trường Cao Đẳng Kinh tế KT Hà Nội(Hà Nam), Đài phát thanh truyền hình Nghệ An, Quần thể đô thị và du lịch quốc tế ARIYANA,….

Làm việc với tinh thần cống hiến hết mình, chị đã có những đóng góp to lớn cho công ty. Song song với đó là niềm đam mê với công tác giảng dạy, chị là một trong những giảng viên đầy nhiệt huyết để truyền đạt những kiến thức chuyên môn cũng như thực tế tới thế hệ kỹ sư trẻ.

Hiện đang giảng dạy:

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa học Thiết kế Hệ thống cấp thoát nước cho công trình
Nguyễn Thanh Hoàng Việt
(0) 28 Học viên
3.679.000đ
4.088.000đ
(-11%)
3.679.000 4.088.000 -11%
Ưu đãi 10% nhân dịp đầu xuân
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 10 giờ 38 phút
Giáo trình: 51 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM VNK

GPKD số 0106081062 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/01/2013

Địa chỉ: Số 7 ngõ Thông Phong, đường Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0969.070.378

Email: info@vnk.edu.vn