Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu biết những kiến thức căn bản về lĩnh vực dự toán trong cơ điện.
 • Trang bị đầy đủ kiến thức để học viên thực hiện công tác lập dự toán M&E.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm lập dự toán.
 • Các phương pháp lập dự toán theo thực tế thị trường  và theo định mức nhà nước. Bản chất sự giống và khác nhau giữa chúng.
 • Lập và quản lý danh sách nhà cung cấp ,cũng như thông báo giá các tỉnh thanh trong cả nước
 • Thông tư, Nghi định chính phủ, các sở ban ngành liên quan đến: Vật tư – Nhân công – Ca Máy…
 • Phương pháp lập chi phí trực tiếp cho công trình: Vật tư – nhân công – Ca Máy
 • Phương pháp lập chi phí gián tiếp cho công trình: Chi phí quản lý, chi phí thuế GTGT…..
 • Hồ sơ thanh quyết toán gói thầu

Giới thiệu khóa học

Phần 1: Tổng quan về lập dự toán – dự thầu

 • Các văn bản pháp luật dùng khi lập dự toán – dự thầu
 • Các giai đoạn dự án đầu tư và loại dự toán tương ứng
 • So sánh tổng mức đầu tư, dự toán công trình
 • Các cách lập dự toán công trình
 • Phân tích chi tiết đơn giá dự toán 1 công tác xây lắp

Phần 2: Giới thiệu các cuốn định mức – đơn giá cơ bản sử dụng khi lập dự toán – dự thầu công trình phần cơ điện

 • Kết cấu các cuốn định mức – đơn giá
 • Cách sử dụng bộ định mức – đơn giá để lập dự toán
 • Thực hành sử dụng bộ định mức – đơn giá để lập dự toán một số công tác, hạng mục công trình

Phần 3: Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu

 • Cách xác định đơn giá vật liệu tới hiện trường xây lắp
 • Cách xác định đơn giá nhân công
 • Cách xác định đơn giá máy thi công
 • Các phương pháp lập dự toán hiện nay – Cách vận dụng từng phương pháp vào các dự án khác nhau
 • Thực hành tính toán và các lưu ý khi sử dụng số liệu đầu vào đối với việc lập dự toán – dự thầu

Phần 4: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm dự toán
 • Giới thiệu các tính năng, cách sử dụng phần mềm
 • Thực hành lập dự toán phần điện nhẹ
 • Thực hành lập dự toán phần chiếu sáng

Phần 5: Thực hành trên phần mềm dự toán

 • Thực hành lập dự toán phần điện Tổng mặt bằng, phần đường dây và trạm biến áp trên dự án thực tế
 • Thực hành lập dự toán phần hệ thống Thông tin liên lạc trên dự án thực tế

Phần 6: Thực hành trên phần mềm dự toán

 • Thực hành lập dự toán phần cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh
 • Thực hành lập dự toán phần hệ thống báo cháy – chữa cháy

Phần 7: Thực hành trên phần mềm dự toán

Thực hành lập dự toán phần hệ thống thông gió – điều hòa không khí

Phần 8: Lập hồ sơ thầu và thanh quyết toán công trình

 • Các bước lập hồ sơ thầu và cơ cấu bộ hồ sơ thầu
 • Các lưu ý khi làm hồ sơ thầu
 • Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
 • Một số văn bản và quy phạm pháp luật liên quan
 • Hợp đồng – Cách xây dựng hợp đồng – Nguyên tắc Thanh toán hợp đồng
 • Thực hành lập hồ sơ thanh quyết toán cho dự án 

Phần 9: Kiểm tra sát hạch cuối khóa

Nội dung khóa học

 • 2. Tải tài liệu tại đây
 • 3. Điều gì khó nhất cho 1 kỹ sư mới làm dự toán? 12:31
 • 1. Tổng quan nội dung về lập dự toán 1 Học thử 41:26
 • 2. Tổng quan nội dung về lập dự toán 2 40:50
 • 3. Tổng quan nội dung về lập dự toán 3 23:11
 • Bài 1: Trình tự đầu tư và xây dựng (1) 21:18
 • Bài 2: Trình tự đầu tư và xây dựng (2) 24:20
 • Bài 3: Trình tự đầu tư và xây dựng (3) 14:17
 • Bài 1: Tổng quan về các giai đoạn đầu tư dự án 33:39
 • Bài 2: Nội dung và phương pháp xác định tổng mức đầu tư 32:55
 • Bài 3: Nội dung và phương pháp xác định tổng mức đầu tư 31:01
 • Bài 4: Nội dung và phương pháp xác định tổng mức đầu tư 30:32
 • Bài 4: Phương pháp xác định tổng dự toán (1) 28:25
 • Bài 5: Phương pháp xác định tổng dự toán (2) 25:59
 • Bài 6: Phương pháp xác định tổng dự toán (3) 29:33
 • Bài 7: Phương pháp xác định tổng dự toán (4) 26:40
 • Bài 8: Các vấn đề cần xác định trước khi lập dự toán 27:01
 • Bài 9: Định mức và đơn giá trong xây dựng cơ bản (1) 23:12
 • Bài 1: Phương pháp xác định tổng dự toán 30:34
 • Bài 2: Các vấn đề cần xác định khi lập dự toán 30:16
 • Bài 3: Dự toán hạng mục công trình 36:00
 • Bài 4: Dự toán hạng mục công trình 25:06
 • Bài 1: Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu Học thử 29:53
 • Bài 2: Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu 41:18
 • Bài 3 Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu 34:23
 • Bài 4: Xác định các yếu tố đầu vào trong quá trình lập dự toán – dự thầu 21:01
 • Bài 10: Lập dự toán theo bộ đơn giá - Thực hành phần điện nhẹ, chiếu sáng (1) 31:31
 • Bài 11: Lập dự toán theo bộ đơn giá - Thực hành phần điện nhẹ, chiếu sáng (2) 30:03
 • Bài 12: Lập dự toán theo bộ đơn giá - Thực hành phần điện nhẹ, chiếu sáng (3) 30:52
 • Bài 13: Lập dự toán theo bộ đơn giá - Thực hành phần điện nhẹ, chiếu sáng (4) 30:44
 • Bài 14: Phương pháp lập dự toán trực tiếp 27:05
 • Bài 15: Phương pháp lập dự toán trực tiếp - Thực hành lập phần hệ thống ĐHKK 28:30
 • Bài 16: Phương pháp kết hợp 18:19
 • Bài 1: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán 41:58
 • Bài 2: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán 42:39
 • Bài 3: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán 40:17
 • Bài 17: Thực hành lập dự toán đường dây và trạm biến áp trên dự án thực tế (1) 46:14
 • Bài 18: Thực hành lập dự toán đường dây và trạm biến áp trên dự án thực tế (2) 25:04
 • Bài 19: Thực hành lập dự toán đường dây và trạm biến áp trên dự án thực tế (3) 22:10
 • Bài 20: Thực hành lập dự toán phần cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh (1) 25:50
 • Bài 21: Thực hành lập dự toán phần cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh (2) 28:15
 • Bài 23: Thực hành lập dự toán phần cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh (3) 22:58
 • Bài 24: Thực hành lập dự toán phần hệ thống báo cháy-chữa cháy (1) 38:12
 • Bài 25: Thực hành lập dự toán phần hệ thống báo cháy-chữa cháy (2) 27:16
 • Bài 26: Thực hành lập dự toán phần hệ thống báo cháy-chữa cháy (3) 28:50
 • Bài 27: Các bước lập hồ sơ thầu và cơ cấu bộ hồ sơ thầu, các lưu ý 20:45
 • Bài 28: Thanh quyết toán hợp đồng xây dựng & một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan 18:29
 • Bài 29: Hợp đồng - Cách xây dựng hợp đồng - Nguyên tắc thanh toán hợp đồng 38:05
 • Bài 1: Thực hành trên phần mềm dự toán 28:59
 • Bài 2: Thực hành trên phần mềm dự toán 44:21
 • Bài 3: Thực hành trên phần mềm dự toán 31:06
 • Bài 4: Thực hành trên phần mềm dự toán 19:41
 • Bài kiểm tra
 • Bài 1: Thực hành trên phần mềm dự toán 45:35
 • Bài 2: Thực hành trên phần mềm dự toán 37:11
 • Bài 3: Thực hành trên phần mềm dự toán 23:15
 • Bài 4: Thực hành trên phần mềm dự toán 25:06
 • Bài 1: Thực hành trên phần mềm dự toán 31:12
 • Bài 2: Thực hành trên phần mềm dự toán 29:01
 • Bài 3: Thực hành trên phần mềm dự toán 22:06
 • Bài 4: Thực hành trên phần mềm dự toán 30:28
 • Bài 1: Các lưu ý khi làm hồ sơ thầu 29:20
 • Bài 2: Các bước lập hồ sơ thầu và cơ cấu bộ hồ sơ thầu 42:31
 • Bài 3 : Một số văn bản và quy phạm pháp luật liên quan 29:53
 • Bài 4: Hợp đồng – Cách xây dựng hợp đồng – Nguyên tắc Thanh toán hợp đồng 27:45
 • Bài kiểm tra

Thông tin giảng viên

Nguyễn Đức Danh
45 Học viên 1 Khóa học
- Giảng Viên Nguyễn Đức Danh

Hơn 9 năm kinh nghiệm lập dự toán, bóc tách khối lượng các hạng mục công trình (xây dựng, hạ tầng, MEP)

Giảng viên Nguyễn Đức Danh

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Giao Thông Vận Tải Phân Hiệu Tại TP.HCM

Kinh nghiệm: 

 • Kỹ sư Cao Cấp Đấu thầu – Hợp đồng tại Gamuda Land
 • Kỹ sư QS Cao Cấp tại Novaland
 • Kỹ sư Dự toán Cao Cấp tại Công ty TNHH Quản lý Dự Án Shin Yeong (Công Ty QLDA của NHO Group)
 • Kỹ Sư Dự Toán Và Phân Tích Dự Án tại IDCo

Các dự án đã làm:

 • Artisan Park – Bình Dương
 • Celadon City – Tân Phú – TPHCM
 • Aqua City – Đồng Nai
 • Palm Marina Quận 9 – TPHCM
 • Hạ Long – Dragon Castle
 • Hải Phòng – Hera
 • An Lạc – Imperial Place
 • Khu đô thị mới An Giang – Diamond City
 • Sky 9 – Quận 9 – TPHCM
 • Bình Dương – City Tower…
 • Trang trại Vinamilk Tây Ninh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
 • Trang trại Bò Sữa Thống Nhất – Thanh Hóa, Thị Trấn Thống Nhất, tỉnh Thanh Hóa 
 • Cụm Công Nghiệp Trường An, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
 • Trường Dạy Nghề quận 7, TP.HCM
 • Nhà Máy sữa Sài Gòn
 • Nhà xưởng Công ty GAPADENT thuộc KCN Phong Điền – Huế
 • Khách sạn Bình Dương – Thuận An – Bình Dương 
 • Chung cư Tân Thành – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Nhà xưởng Công ty HAIYUN thuộc khu Công Nghiệp Tam Anh –Quảng Nam 
 • Nhà xưởng khu Công Nghiệp Minh Hưng 
 • Nhà xưởng Công ty SUNGWON MEDICAL thuộc khu Công Nghiệp VSIP II – Bình Dương
 • Dự án cảng Hải Phòng (Ship Yard Hai Phong)

Hiện đang giảng dạy: Khóa Học Lập Dự Toán Và Thanh Quyết Toán Hạng Mục Cơ Điện tại Hồ Chí Minh

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa học Lập dự toán M&E
Nguyễn Văn Quang
(0) 4 Học viên
1.710.000đ
1.900.000đ
(-10%)
Khóa học Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán M&E
Võ Anh Trung
(0) 8 Học viên
1.710.000đ
1.900.000đ
(-10%)
Quản lý dự án chuyên nghiệp
Võ Anh Trung
(0) 5 Học viên
999.000đ
1.100.000đ
(-10%)
2.678.000 2.975.000 -10%
Ưu đãi 10% nhân dịp đầu xuân
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 31 giờ 16 phút
Giáo trình: 66 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM VNK

GPKD số 0106081062 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/01/2013

Địa chỉ: Số 7 ngõ Thông Phong, đường Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0969.070.378

Email: info@vnk.edu.vn