Thiết kế điện & Điện nhẹ Resort Villa

Khóa học điện hạ tầng kỹ thuật ,resort &villa; do VNK EDU đào tạo từ kinh nghiệm thực tế tại các công trình xây dựng khu resort &villa; ở Quảng Ninh, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Sapa…
Quách Văn Phi
0 Đánh giá 6 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Giúp nắm bắt được chính xác trình tự các bước thiết kế hệ thống điện.
 • Giúp bạn tự tin đọc hiểu các bản vẽ điện nặng, điện điều khiển. Đọc hiểu các sơ đồ một sợi, các mạch của tụ điện.
 • Giúp bạn tự tin tính toán, thiết kế các phần của các công trình biệt thự, tòa nhà, nhà xưởng hay các khu đô thị:
  • Điện động lực
  • Điện chiếu sáng
  • Điện nhẹ
  • Hệ thống chống sét
 • Bạn sẽ được cung cấp các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia trong thiết kế.
 • Đặc biệt các học viên khi học xong khóa học sẽ được chính giảng viên và trung tâm đồng hành hỗ trợ giúp đỡ ngay trong công việc . Khi triển khai công việc trên dự án cần hỏi ý kiến, cần cung cấp thêm các tài liệu,cần tư vấn kỹ thuật … đều được giảng viên và trung tâm hỗ trợ. Giúp bạn hoàn toàn tự tin khi bước vào triển khai công việc,hạn chế các sai lầm do chưa có kinh nghiệm vì đã có người đồng hành. Trưởng thành nhanh chóng chỉ sau 1, 2 dự án vì luôn có người kèm giúp đỡ. Doanh nghiệp cần người có năng lực xử lý công việc và mong muốn được trả lương xứng đáng để họ cống hiến chứ doanh nghiệp không cần người yếu kém , trì trệ để trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp vì vậy bạn không thay đổi thì người khác sẽ thay đổi , bạn không học để nâng cao năng lực thì người khác sẽ học và cơ hội sẽ thuộc về người khác. Hãy hành động vì chính sự nghiệp của mình nhé bạn.

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học

Khóa học điện hạ tầng kỹ thuật ,resort &villa do VNK EDU đào tạo từ kinh nghiệm thực tế tại các công trình xây dựng khu resort &villa ở Quảng Ninh, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Sapa…:

Bài 1: Phân tích hồ sơ thiết kế Resort &villa (1 buổi )

1. Quy hoạch 1/5000,1/2000,1/500 là gì ?

2. Phân tích hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Resort & villa?

3. Phân tích hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công dự án Resort & villa ?

4. Giới thiệu về các văn bản, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, nghị định được áp dụng hiện hành.

5. Một số lệnh cad áp dụng cho thiết kế hạ tầng ,Resort & villa

Bài 2: Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa (4 buổi)

1. Tính toán thiết kế cơ sở hệ thống chiếu sáng đường 

2. Xác định phụ tải tính toán khu resort & villa , thiết kế cơ sở cho căn resort & villa

3. Tính toán thiết kế hệ thống cấp nguồn hạ tầng kỹ thuật 

4. Tính toán thiết kế sơ đồ nguyên lý tủ điện 

5. Tính toán thiết kế công suất trạm biến áp và trung thế 

6. Bóc tách khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở

Bài 3: Thiết kế kỹ thuật thi công (4 buổi)

1. Tính toán thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống chiếu sáng đường

 • Thể hiện trên mặt bằng
 • Thể hiện chi tiết trụ đèn, móng trụ đèn
 • Thể hiện chi tiết cáp đi ngầm trong mương cáp, hào kỹ thuật, cáp băng đường
 • Thể hiện chi tiết hố ga điện
 • Thể hiện chi tiết liên kết các trụ đèn và đấu nối đến tủ điện

2. Thiết kế kỹ thuật thi công căn resort & villa 

 • Thiết kế chiếu sáng , ổ cắm
 • Tính toán thiết kế sơ đồ nguyên lý tủ điện 
 • Tính toán thiết kế hệ thống lan &tel ,tivi

3. Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống cấp nguồn hạ tầng kỹ thuật 

 • Tính toán thiết kế dây , cáp , thiết bị đóng cắt 
 • Tính toán thiết kế sơ đồ nguyên lý tủ điện 
 • Tính toán thiết kế trạm biến áp 
 • Thể hiện chi tiết lắp đặt : Cáp , tủ điện , hố ga điện và điện nhẹ

Bài 4: Bóc khối lượng, in hồ sơ (1 buổi)

Bóc khối lượng 

 • Bóc khối lượng cấp điện
 • Bóc khối lượng chiếu sáng
 • Bóc khối lượng thông tin liên lạc

In hồ sơ – tổng hợp lại nội dung chương trình học

Phương pháp giảng dạy

Nội dung khóa học

 • Bấm vào để tải tài liệu
 • Bài 1.1: Tổng quan về Khoá học - Phần 1 Học thử 36:57
 • Bài 1.2: Tổng quan về Khoá học - Phần 2 22:15
 • Bài 1.3: Tổng quan về Khoá học - Phần 3 41:33
 • Bài 2.1: Phân tích hồ sơ thiết kế Resort &villa; - Phần 1 Học thử 34:42
 • Bài 2.2 : Phân tích hồ sơ thiết kế Resort &villa; - Phần 2 37:40
 • Bài 2.3 : Phân tích hồ sơ thiết kế Resort &villa; - Phần 3 44:08
 • Bài 3.1 : Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 1 30:16
 • Bài 3.2 : Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 2 32:47
 • Bài 3.3 : Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 3 27:55
 • Bài 4.1 : Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa- Phần 1 38:04
 • Bài 4.2 : Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa- Phần 2 41:58
 • Bài 4.3 : Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 3 33:25
 • Bài 5.1: Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 1 37:44
 • Bài 5.2 : Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 2 39:50
 • Bài 5.3 : Triển khai thiết kế cơ sở cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 3 32:35
 • Bài 6.1 : Triển khai thiết kế kỹ thuật cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 1 44:37
 • Bài 6.2 : Triển khai thiết kế kỹ thuật cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 2 33:40
 • Bài 6.3 : Triển khai thiết kế kỹ thuật cho dự án thiết kế hạ tầng ,resort & villa - Phần 3 36:12
 • Bài 7.1 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 1 30:06
 • Bài 7.2 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 2 29:34
 • Bài 7.3 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 3 30:09
 • Bài 8.1 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 1 25:02
 • Bài 8.2 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 2 50:31
 • Bài 8.3 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 3 30:41
 • Bài 8.4 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 4 44:18
 • Bài 8.5 : Thiết kế kỹ thuật thi công - Phần 5 44:18
 • Bài 9.1 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 1 28:39
 • Bài 9.2 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 2 32:12
 • Bài 9.3 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 3 32:16
 • Bài 9.4 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 4 45:12
 • Bài 10.1 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 1 34:44
 • Bài 10.2 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 2 28:02
 • Bài 10.3 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 3 30:31
 • Bài 10.4 : Thiết kế kỹ thuật thi công- Phần 4 54:56
 • Bài 11.1 : Bóc khối lượng, in hồ sơ - Phần 1 31:32
 • Bài 11.2 : Bóc khối lượng, in hồ sơ - Phần 2 29:33
 • Bài 11.3 : Bóc khối lượng, in hồ sơ - Phần 3 33:08
 • Bài 11.4 : Bóc khối lượng, in hồ sơ - Phần 4 50:59
 • Bài 11.5 : Bóc khối lượng, in hồ sơ - Phần 5 37:25
 • Bài 11.6 : Bóc khối lượng, in hồ sơ - Phần 6 33:19
 • Bài 11.7 : Bóc khối lượng, in hồ sơ - Phần 7 24:40

Thông tin giảng viên

Quách Văn Phi
683 Học viên 21 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Thiết kế điện biệt thự - Nhà liền kề
Quách Văn Phi
(0) 21 Học viên
1.710.000đ
1.900.000đ
(-10%)
3.780.000 4.200.000 -10%
Ưu đãi 10% nhân dịp đầu xuân
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 24 giờ 18 phút
Giáo trình: 42 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM VNK

GPKD số 0106081062 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/01/2013

Địa chỉ: Số 7 ngõ Thông Phong, đường Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0969.070.378

Email: info@vnk.edu.vn