Điện công nghiệp

Khóa học điện công nghiệp được hướng dẫn dựa trên các mạch thực tiễn khi vận hành nhà máy từ động lực đến điều khiển . Ngoài ra giảng viên còn hướng dẫn cách tính toán thiết kế giúp học viên làm chủ mọi vấn đề từ thiết kế đến vận hành trong nhà máy
Quách Văn Phi
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Kỹ năng sử dụng điện an toàn với cong người và thiết bị
 • Thành thạo sử dụng các khí cụ điện và dụng cụ đo lường điện
 • Thành thạo kỹ năng đấu nối mạch điện công nghiệp
 • Thành thạo kỹ năng đọc bản vẽ và đấu nối bản tủ điện công nghiệp theo bản vẽ
 • Kỹ năng thiết kế và vẽ mạch điện công nghiệp để điều khiển thiết bị
 • Kỹ năng phát hiện và sửa lỗi mạch điệnKỹ năng tính toán lựa chọn khí cụ điện Kỹ năng vẽ thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển
 • Đặc biệt các học viên khi học xong khóa học sẽ được chính giảng viên và trung tâm đồng hành hỗ trợ giúp đỡ ngay trong công việc . Khi triển khai công việc trên dự án cần hỏi ý kiến, cần cung cấp thêm các tài liệu,cần tư vấn kỹ thuật … đều được giảng viên và trung tâm hỗ trợ. Giúp bạn hoàn toàn tự tin khi bước vào triển khai công việc,hạn chế các sai lầm do chưa có kinh nghiệm vì đã có người đồng hành. Trưởng thành nhanh chóng chỉ sau 1, 2 dự án vì luôn có người kèm giúp đỡ. Doanh nghiệp cần người có năng lực xử lý công việc và mong muốn được trả lương xứng đáng để họ cống hiến chứ doanh nghiệp không cần người yếu kém , trì trệ để trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp vì vậy bạn không thay đổi thì người khác sẽ thay đổi , bạn không học để nâng cao năng lực thì người khác sẽ học và cơ hội sẽ thuộc về người khác. Hãy hành động vì chính sự nghiệp của mình nhé bạn.

Giới thiệu khóa học

I. Mục tiêu khóa học điện công nghiệp

Kỹ năng sử dụng điện an toàn với cong người và thiết bị

Thành thạo sử dụng các khí cụ điện và dụng cụ đo lường điện

Thành thạo kỹ năng đấu nối mạch điện công nghiệp

Thành thạo kỹ năng đọc bản vẽ và đấu nối bản tủ điện công nghiệp theo bản vẽ

Kỹ năng thiết kế và vẽ mạch điện công nghiệp để điều khiển thiết bị

Kỹ năng phát hiện và sửa lỗi mạch điện

Kỹ năng tính toán lựa chọn khí cụ điện Kỹ năng vẽ thiết kế mạch động lực và mạch điều khiển

II. Phương pháp dạy học

Khóa học dạy những vấn đề thực tế mỗi cá nhân khi quản lý vận hành điện nhà máy đều phải thành thạo và nắm vững các vấn đề kỹ thuật từ đó chủ động trong công việc cũng như nâng cao mức lương của bản thân

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khí cụ điện và các dụng cụ đo lường điện - Phần 1 Học thử 30:20
 • Bài 2: Khí cụ điện và các dụng cụ đo lường điện - Phần 2 Học thử 30:19
 • Bài 3: Khí cụ điện và các dụng cụ đo lường điện - Phần 3 30:19
 • Bài 4: Khí cụ điện và các dụng cụ đo lường điện - Phần 4 34:10
 • Bài 5: Khí cụ điện và các dụng cụ đo lường điện - Phần 5 Học thử 30:04
 • Bài 6: Khí cụ điện và các dụng cụ đo lường điện - Phần 6 30:03
 • Bài 7: Khí cụ điện và các dụng cụ đo lường điện - Phần 7 30:04
 • Bài 8: Khí cụ điện và các dụng cụ đo lường điện - Phần 8 18:06
 • Bài 9: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp - Phần 1 30:08
 • Bài 10: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp- Phần 2 30:19
 • Bài 11: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp - Phần 3 22:20
 • Bài 12: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp -Phần 4 41:56
 • Bài 13: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp - Phần 5 30:20
 • Bài 14: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp -Phần 6 30:20
 • Bài 15: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp- Phần 7 21:33
 • Bài 16: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp - Phần 8 38:57
 • Bài 17: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp - Phần 9 30:20
 • Bài 18: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp - Phần 10 30:19
 • Bài 19: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp- Phần 11 25:39
 • Bài 20: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp - Phần 12 26:35
 • Bài 21: Kỹ thuật thi công lắp đặt và sửa chữa máy công nghiệp - Phần 13 27:05
 • Bài 22: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 1 Học thử 30:19
 • Bài 23: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 2 30:19
 • Bài 24: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 3 30:19
 • Bài 25: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 4 30:19
 • Bài 26: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 5 12:47
 • Bài 27: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 6 30:20
 • Bài 28: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 7 30:20
 • Bài 29: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 8 22:58
 • Bài 30: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 9 16:33
 • Bài 31: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 10 22:48
 • Bài 32: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 11 14:39
 • Bài 33: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 12 30:20
 • Bài 34: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 13 16:42
 • Bài 35: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 14 30:20
 • Bài 36: Phân tích và đọc bản vẽ mạch điện điều khiển máy công nghiệp - Phần 15 30:00
 • Bài 37: Kỹ thuật thi công lắp đặt thiết bị - Phần 1 30:00
 • Bài 38: Kỹ thuật thi công lắp đặt thiết bị - Phần 2 30:02
 • Bài 39: Kỹ thuật thi công lắp đặt thiết bị - Phần 3 15:07
 • Bài 40: Kỹ thuật thi công lắp đặt thiết bị - Phần 4 30:20
 • Bài 41: Kỹ thuật thi công lắp đặt thiết bị - Phần 5 30:19
 • Bài 42: Kỹ thuật thi công lắp đặt thiết bị - Phần 6 24:50
 • Bài 43: Tính toán thiết kế chiếu sáng và ổ cắm - Phần 1 30:20
 • Bài 44: Tính toán thiết kế chiếu sáng và ổ cắm - Phần 2 30:20
 • Bài 45: Tính toán thiết kế chiếu sáng và ổ cắm - Phần 3 34:16
 • Bài 46: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 1 30:19
 • Bài 47: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 2 30:20
 • Bài 48: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 3 30:20
 • Bài 49: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 4 29:37
 • Bài 50: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 5 30:20
 • Bài 51: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 6 30:20
 • Bài 52: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 7 30:20
 • Bài 53: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 8 30:20
 • Bài 54: Tính toán thiết kế cấp nguồn cho máy sản xuất - Phần 9 39:47
 • https://1drv.ms/u/s!ArQDW2K6J_CBzlMYvF2-TP-ZPZDM?e=QPbqA9

Thông tin giảng viên

Quách Văn Phi
683 Học viên 21 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Thiết kế thi công tập huấn về điện mặt trời áp mái
Quách Văn Phi
(0) 24 Học viên
2.457.000đ
2.730.000đ
(-10%)
Thiết kế điện nhà hàng
Quách Văn Phi
(0) 1 Học viên
2.250.000đ
2.500.000đ
(-10%)
Thiết kế đường dây và trạm biến áp
Nguyễn Văn Hòa
(0) 65 Học viên
3.485.000đ
3.872.000đ
(-10%)
Khóa học thiết kế điện nhẹ
Quách Văn Phi
(0) 23 Học viên
3.015.000đ
3.350.000đ
(-10%)
Thiết kế điện & Điện nhẹ Resort Villa
Quách Văn Phi
(0) 6 Học viên
3.780.000đ
4.200.000đ
(-10%)
3.780.000 4.200.000 -10%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 25 giờ 35 phút
Giáo trình: 55 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM VNK

GPKD số 0106081062 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/01/2013

Địa chỉ: Số 7 ngõ Thông Phong, đường Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: 0969.070.378

Email: info@vnk.edu.vn